За да пристапите на новата локација на веб страницата на Воената академија кликнете овде!!!
To access the new web page of the Military academy press here!!!VA